Låt välfärdslandet Sverige erövra världen


Typ: Ratio i media
2012-03-22

Låt välfärdslandet Sverige erövra världen – Svenska Dagbladet

Daniel Persson skriver om Mattias Lunbäcks forskning rörande entreprenörskap inom välfärden. (http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/lat-valfardslandet-sverige-erovra-varlden_6960737.svd).