Lena Hagman kommenterar ny rapport


Typ: Aktuellt
2014-02-20

Daniel Halvarsson och Karl Wennberg presenterar idag en ny rapport som belyser sambandet mellan kompetens och konkurrens: ”Hur växer kunskapsintensiva företag som sysslar med företagstjänster?”. Almegas chefekonom Lena Hagman kommenterar rapporten.

Resultaten indikerar att de interna resurserna är avgörande, främst ledningens erfarenheter och om man lyckas rekrytera kompetent teknisk personal.

Rapporten finns att ladda ned här.