Sök

Lena Hagman kommenterar ny rapport

Nyheter
Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Snabbväxande företag

Daniel Halvarsson och Karl Wennberg presenterar idag en ny rapport som belyser sambandet mellan kompetens och konkurrens: ”Hur växer kunskapsintensiva företag som sysslar med företagstjänster?”. Almegas chefekonom Lena Hagman kommenterar rapporten.

Resultaten indikerar att de interna resurserna är avgörande, främst ledningens erfarenheter och om man lyckas rekrytera kompetent teknisk personal.

Rapporten finns att ladda ned här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578