Sök

Levererar europeiska innovationssystem?

Nyheter
Ari Kokko, Ekonomisk tillväxt, EU, Företagandets villkor, Josefin Videnord, Meta-analysis, Patrik Gustavsson Tingvall, R&D, USA

Patrik Tingvall, Ari Kokko och Josefin Videnord har tillsammans genomfört en meta-analys på kopplingen mellan investeringar i FoU och ekonomisk tillväxt; The Growth Effects of R&D Spending in the EU: A Meta-Analysis publicerad i Economics – The open access, open assessment E-journal

I studien finner forskarna att EU generellt sett presterar i paritet med andra regioner. Men, i jämförelse med USA genererar EU:s investeringar i F&U lägre tillväxt.

En bakomliggande orsak kan vara att USA har en högre andel privata investeringar i FoU samt starkare länkar mellan det privata och offentliga. Det är också forskarnas rekommendation för EU, att förbättra innovationssystemet genom att stärka kopplingen mellan privata och offentliga investeringar

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578