Levererar europeiska innovationssystem?


Typ: Aktuellt
2015-12-01

Patrik Tingvall, Ari Kokko och Josefin Videnord har tillsammans genomfört en meta-analys på kopplingen mellan investeringar i FoU och ekonomisk tillväxt; The Growth Effects of R&D Spending in the EU: A Meta-Analysis publicerad i Economics – The open access, open assessment E-journal

I studien finner forskarna att EU generellt sett presterar i paritet med andra regioner. Men, i jämförelse med USA genererar EU:s investeringar i F&U lägre tillväxt.

En bakomliggande orsak kan vara att USA har en högre andel privata investeringar i FoU samt starkare länkar mellan det privata och offentliga. Det är också forskarnas rekommendation för EU, att förbättra innovationssystemet genom att stärka kopplingen mellan privata och offentliga investeringar