Linda Weidenstedt skriver om betydelsen av tillit för framgångsrik empowerment


Typ: Aktuellt
2018-06-20

Vad är empowerment? Sociologen Linda Weidenstedt skriver på Handelsrådets blogg om makt på arbetsplatsen, tillit och empowerment-observationer i vardagen.

Dr. Linda Weidenstedt disputerade vid Stockholms universitet med avhandlingen A Sociology of Empowerment: The Relevance of Communicative Contexts for Workplace Change. Hon är tidigare doktorandstipendiat vid Handelsrådet och är i dag knuten till Ratios program för arbetsmarknadsforskning.