Sök

Lodefalk: Globalization on hold or in reverse?

Nyheter
Globalisering, Handel, Magnus Lodefalk

For English, see further below.

Globaliseringen backar – men hur länge?

Land efter land har nu infört restriktioner för utlandsresor, och utrikeshandeln stannar upp i takt med fallande efterfrågan och störningar i leverantörskedjor. Coronaviruset har pausat globaliseringen. Kommer globaliseringen vara satt på undantag även på längre sikt?

Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi vid Örebro Universitet och forskare Ratio, ger perspektiv på frågan. I en essä som ges ut av tidskriften Kvartal finns texten ”Globalisering, var god dröj” att läsa här. Motsvarande text ges även ut i form av ett policy brief på engelska hos det EU-stödda forskarnätverket Trade and Investment in Services Associates (TIISA). Läs den texten här.


Globalization on hold or in reverse?

Country after country has now imposed restrictions on international travel, and foreign trade is collapsing in tandem with falling demand and disruptions in supply chains. The coronavirus has put globalization on hold. But will globalization be reversing in the longer term? Magnus Lodefalk, ass professor Örebro University and reserarcher at the Ratio institute, provides perspectives from research in international economics.

Read his policy brief ”Globalization on hold or in reverse?”, published at Trade & Investment in Services Associates (TIISA), here.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578