Sök

Lodefalk: Stå på giganters axlar – ledare i Ekonomisk debatt

Nyheter
Daniel Klein, Ekonomisk debatt, Jacob Lundberg, jobbskatteavdrag, Klas Eriksson, Magnus Lodefalk

Det har blivit svårare att som forskare stå på giganters axlar. Det skriver Magnus Lodefalk, docent vid Örebro universitet och forskare Ratio, i en ledare i senaste numret av Ekonomisk debatt:

”Min slutsats är därför att det blivit allt svårare att stå på giganters axlar. Detta är ett problem ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är slöseri om forskningsresurser används för att analysera redan besvarade frågeställningar. Det är också ett slöseri om befintlig forskning inte tillvaratas som ett raster mot vilket man tolkar den nya forskningen. Ny forskning riskerar leda till att felaktiga slutsatser dras, som i sin tur kan påverka vidare forskning och olika aktörers beslut.”

Läs hela ledaren här.

I senaste numret av Ekonomisk debatt syns flera Ratio-namn:

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578