Sök

Lönar sig högre utbildning?

Nyheter
Arbetsliv, Företagandets villkor, Högre utbildning, Kompetens, Lönsamhet, Relevans

Lönar sig högre utbildning? – Universitetsläraren nr 9 2013

Nils Karlson säger att utbildningssystemets relevans för arbetslivet måste öka.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578