Sök

Lönebildning för utvecklingskraft

Nyheter
Anders Erikssson, Annika Elias, Decentralisering, Eric Giertz, Företagandets villkor, Lena Granqvist, Lönebildning, Niklas Hjert, Nils Karlson, Per Bardh

Ratio arrangerade den 29 april ett seminarium på temat lönebildning för utvecklingskraft.

Ratio arrangerade den 29 april ett seminarium i samband med lanseringen av antologin Lönebildning för utvecklingskraft.

Seminariet sändes i sin helhet av SVT Forum.

Seminariet inleddes med att fyra av kapitelförfattarna presenterade sina respektive bidrag:

Eric Giertz: Den svenska modellen utmanas

Anders Erikssson: Lönens betydelse för motivationen

Lena Granqvist: Decentraliserad lönebildning i praktiken

Nils Karlson: Varför decentraliseras inte svensk lönebildning

Därefter följde en paneldiskussion med Christer Ågren, v VD Svenskt Näringsliv, Claes Stråth, GD Medlingsinstitutet, Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen, Annika Elias, ordförande Ledarna och Per Bardh, avtalssekreterare på LO.

Christer Ågren underströk betydelsen av att lönesamtalet blir en bekräftelse på en dialog som förts under hela året och inte enbart en enstaka händelse samt hur viktigt det är att ha ett löneutrymme att fördela. Om ett förändrat arbetsliv sade han:
– Vi går mot en situation där de framgångsrika facken låter dialogen föras i företagen, mellan arbetsgivare och arbetstagare, och där det inte behöver vara lika för alla.

Claes Stråth anade en ökad politisk inblandning i lönebildning, där politiker uttalar sina åsikter, t ex om lägstalöner och satsningar på vissa grupper, trots att de säger sig värna modellen där lönebildningen hanteras av parterna. Om höstens avtalsförhandlingar sade han:
– Jag utgår från att man kommer att lösa det inom industrin och att vi därmed har en överenskommelse inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn.

Niklas Hjert menade att det målas upp en nidbild om fackens krympande organisationsgrad. Det stämmer inte för Unionen som ökar antalet medlemmar och att det även i framtiden finns stora vinster i att samlas för att öka sitt inflytande. Om steget till en ny form av lönebildning sade han:
– Vi kan inte hålla fast i en modell bara för att den säkrar det egna jobbet eller den egna lönen. Vi kommer att få se olika typer av lönebildning, på olika områden, framöver även om det tar tid.

Annika Elias var den som tydligast pläderade för decentraliserad lönebildning och beskrev en ny roll för fackförbunden där det inte handlar om att ha kontroll över medlemmarnas löner. Centrala avtal skapar dåliga chefer, menar hon. Om individuell lönebildning sade hon:
– Konkurrensen om den bästa arbetskraften är redan här! Arbetsgivare som kan erbjuda en juste process runt lönesättning är vinnare. Det blir en del av varumärket.

Per Bardh menade att lönebildningen inte skulle fungera utan samordning och central överblick – det blir ledstång att hålla sig i. Vi kommer därmed att få flera olika former för lönebildning, både individuell och central. Per Bardh gav ett tydligt besked inför den kommande avtalsrörelsen:
– Det kommer inte att gå att kräva kompensation för tidigare års återhållsamma krisavtal.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578