Sök

Lönebildning i verkligheten nomineras till årets HR-bok

Nyheter
Anne-Sophie Larsson, Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Lönebildning, Lotta Stern, Nils Karlson, Torbjörn Lundqvist

Sveriges HR-förening, i samarbete med tidningen Personal & ledarskap, listar boken Lönebildning i verkligheten som en av de nominerade till årets HR-bok. Juryns motivering lyder:

Boken erbjuder en gedigen plattform för samtal och beslut om det mesta som har med lönebildning att göra. Här finns värdefull kunskap och tankar att hämta när det gäller strukturer och strategier, och läsaren får ökad förståelse för lön som ett verktyg i verksamheten.

– Vi vill hitta böckerna som kan vara till hjälp för hr och chefer i deras vardag, bidra med ny kunskap och sätta fingret på vad som kan vara viktigt att jobba med under 2015,, säger juryordföranden Stefan Vallerius i en kommentar till Personal och ledarskap.

Lönebildning i verkligheten av Nils Karlson, Henrik Malm Lindberg, Anne-Sophie larsson, Torbjörn Lundqvist och Lotta Stern är slutrapporten för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Lönebildning för utvecklingskraft.

I boken redovisas ny forskning om kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft, ett område där det tidigare saknats empiriska studier. Undersökningen baseras dels på kvalitativa fallstudier av 27 företag i olika storlekar och branscher, dels på en stor kvantitativ studie, baserad på unika data, av företag i privat sektor i Sverige.

En viktig slutsats är att det finns stor utvecklingspotential vad gäller lagstiftning, avtalskonstruktioner och olika aktörers synsätt. Mycket talar för att Sverige, svenska företag och deras anställda skulle tjäna på en modernisering av dagens modell för lönebildning och lönesättning.

Boken säljs av Studentlitteratur och kan beställas här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578