Sök

Lönebildningsdiskussion i ABF-huset

Nyheter
Almega, Företagandets villkor, Jonas Milton, Lönebildning, Niklas Hjert, Nils Gottfries

Professor Nils Gottfries, Uppsala universitet, inledde Ratios lönebildningsseminarium ”Fungerar den svenska lönebildningen?”

Gottfries har haft ansvaret för den rapport inom Långtidsutredningen 2011 som belyser hur väl den svenska lönebildningen fungerar. I rapporten identifieras också problemområden och vilka reformer som kan behöva göras för att mildra dessa problem.

Seminariet ägde rum på ABF-huset torsdagen den 27 januari 2011 och lockade en stor publik.

Efter Nils presentation kommenterade en panel bestående av Jonas Milton, VD Almega, och Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen, rapporten och gav sin syn på utmaningarna för svensk lönebildning.

Diskussionen som följde fokuserade framförallt på unga vuxnas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och på vad som skulle kunna göras för att underlätta för dessa personer. Även koordinering och samordning av förhandlingarna och frågan om risken med lönespridning diskuterades.
Seminariet var det första i en löpande seminarieserie som ingår i forskningsprojektet ”Lönebildning för utvecklingskraft”.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578