Sök

Lotta Stern i ny antologi

Nyheter
Charlotta Stern, Företagandets villkor, Lotta Stern, Organisationskritik, Organisationsteori, Sociologi, Stockholms universitet

Lotta Stern medverkar i antologin Sociologi genom litteratur med ett kapitel om författaren och läkaren Per Christian Jersilds roman Babels hus. Stern använder exempel ur Babels hus för att närma sig och tillgängliggöra sociologisk teori kring organisationskritik och socialisation. Kapitlet kretsar kring en berättelse om ett sjukhus och belyser hur skönlitteraturen kan användas för att konkretisera sociologisk teori och dess koppling till det samtida samhälls- och arbetsklimatet.

Läs mer om boken hos Arkiv förlag.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578