Sök

Lunchseminarium: Avvecklar EU den svenska modellen?

Nyheter
Arbetsmarknad, EU, Felinda Wennerberg, Nils Karlson

Överenskommelsen om EU:s sociala pelare är nådd, men vad blir följderna på sikt? Kan den förenas med den svenska arbetsmarknadsmodellen, där parterna sköter lönebildningen och regleringen av villkoren på arbetsmarknaden? Vilka konsekvenser får pelaren för den svenska modellen?

I den nya rapporten The European Social Pillar: A Threat to Welfare and Prosperity? studerar Nils Karlson, professor, expert på den svenska arbetsmarknadsmodellen och vd för forskningsinstitutet Ratio, och forskningsassistenten Felinda Wennerberg, den sociala pelarens följder för den svenska arbetsmarknadsmodellen. De studerar konsekvenserna på kort och på lång sikt, samt analyserar vad pelaren innebär för Europasamarbetet, sett ur ett maktförskjutningsperspektiv.

Rapporten presenteras under Europaveckan, måndagen den 7 maj på ett lunchseminarium. Rapporten kommenteras av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige, Marie Granlund (S), ledamot i finansutskottet och EU-nämnden och Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Från arbetsmarknadens parter medverkar Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen och Per Hilmersson, internationell chef på TCO.

Välkommen!

Datum: måndagen den 7 maj

Tid: 11.45–13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)

Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Anmäl dig här.

Om du inte har möjlighet att komma till seminariet kan du se det i efterhand via ratio.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578