Sök

Lundberg: 43 procent av intäkterna vid höjd kommunalskatt kan försvinna till följd av dynamiska effekter

Nyheter
Arbetsmarknadsprogrammet, Jacob Lundberg, Skatter

Hur många jobb skapas av jobbskatteavdraget? Hur mycket ökar investeringarna om bolagsskatten sänks?

Skattesystemet påverkar individers ekonomiska beslut, vilket ger effekter på skatteintäkter och sysselsättning. Jacob Lundberg, doktor i nationalekonomi, har konstruerat simuleringsmodellen Swedish Labour Income Microsimulation Model (Slimm), för att uppskatta dessa effekter. Beteendeförändringarna i modellen är hämtade från den empiriska forskningen. Enligt simuleringar i modellen försvinner 43 procent av intäkterna vid höjd kommunalskatt till följd av dynamiska effekter, jobbskatteavdraget har skapat 128 000 jobb och det skulle vara självfinansierande att sänka skatten för höginkomsttagare.

Jacob Lundberg är doktor i nationalekonomi från Uppsala universitet och knuten till Ratio. Han arbetar även som chefsekonom på Timbro.

Lundberg, J. (2018). Ett nytt sätt att utvärdera skatteförändringar. Ekonomisk debatt, 46(6), s 38 – 45.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578