Sök

Många rekryteringar går fel

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Lotta Stern, Rekrytering

Många företag har svårt att hitta kompetent personal. En ny undersökningen som Ratio presenterar i Almedalen idag visar att många rekryteringar går fel. Med rätt verktyg, rimliga förväntningar och en större möjlighet att jobba med utveckling av personal, skulle det gå lättare att hitta framtida medarbetare.

Många företag har svårt att hitta kompetent personal. Forskningsinstitutet Ratio har genomfört en undersökning bland rekryterande chefer i svenska företag för att ta reda på varför det är så svårt. Undersökningen visar att många rekryteringar går fel och att man saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens. Parallellt med högt ställda förväntningar vid rekrytering av framtida medarbetare är det få företag som investerar i strategisk kompetensutveckling.

Undersökningen ingår i Ratios forskningsprojekt Kompetens för tillväxt. En hypotes i projektet är att en del av lösningen på problemen med kompetensförsörjning ligger hos företagen själva.

– Med rätt verktyg, rimliga förväntningar och en större möjlighet att jobba med utveckling av personal, skulle det gå lättare att hitta framtida medarbetare, säger Lotta Stern, docent i sociologi och en av de forskare som genomfört undersökningen.

– Företagen använder fortfarande subjektiva bedömningskriterier vid anställningar, som t ex magkänsla. Därför finns en risk att man ofta anställer medarbetare som liknar en själv och den befintliga arbetsgruppen, och därmed riskerar att missa den rätta kompetensen. Man kan spekulera i om kvalitativa rekryteringar gör att företagen i högre utsträckning letar efter kompetens även bland kandidater som skiljer sig från den befintliga gruppen. En sådan strategi skulle kunna bidra till att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden.

I undersökningen ingår 127 respondenter. De svarande tillhör följande kategorier: VD (47 %), HR-chefer (27 %), operativa chefer med rekryteringsansvar (20 %).

Rapporten presenterades i Almedalen 1 juli 2013. En mer utförlig rapport kommer i höst. Undersökningen är gjord i samarbete med Performance Potential AB, som arbetar med företagens kompetensförsörjning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578