Sök

Marina Lähteenmaa ny kommunikationschef på Ratio

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

I januari blir Marina Lähteenmaa ny kommunikationschef på forskningsinstitutet Ratio. Hon har en mångårig erfarenhet av kommunikation och samhällspolitiska frågor och kommer närmast från en tjänst som seniorkonsult på Paues Åberg Communications. Marina Lähteenmaa har även, under årets avtalsförhandlingar, fungerat som tillförordnad kommunikationschef på Industriarbetsgivarna.

Marina har också under många år arbetat som EU-tjänsteman och var tidigare pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

– Jag är mycket glad att ha fått förtroendet att leda Ratios kommunikationsverksamhet in mot 2020-talet. I dag är det många aktörer som verkar på det arbetsmarknadspolitiska området. Men bland alla dessa har Ratio en mycket viktig uppgift att fylla, nämligen att utifrån ett vetenskapligt perspektiv, påvisa hur den svenska arbetsmarknaden och företagandets villkor kan utvecklas och förbättras, säger Marina Lähteenmaa.

– Ratio tar forskningens tredje uppgift, kunskapsspridning, på stort allvar. Marina Lähteenmaa blir en viktig förstärkning i en tid när institutet växer med ett nytt stort program för arbetsmarknadsforskning, säger Ratios vd Nils Karlson.

Marina Lähteenmaa efterträder Ann Hallsenius som i dag är samhällspolitisk chef på arbetstagarorganisationen Ledarna.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578