Sök

Mark Hellsten ny doktorand vid Ratio

Nyheter

1 feberuari gjorde Mark Hellsten sin första dag som doktorand vid Ratio och Århus Universitet. Ämnet för hans studier kommer vara artificiell intelligens och dess påverkan på arbetsmarknaden.

Mark har en masterexamen i nationalekonomi från Örebro Universitet och har arbetat som analytiker vid Lidls huvudkontor.

Vi hälsar Mark hjärtligt välkommen och lycka till med kommande års studier!

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578