Marknad är vackert


Typ: Ratio i media
2014-05-06

Marknad är vackert – Dagens Nyheter

Artikel där Karl Wennberg omnämns.