Sök

Mårten Blix i DI: Mer privatisering skulle minska vårdköerna

Nyheter

De växande vårdköerna förklaras varken av resursbrist eller personalbrist. Sverige är på plats fyra i EU när det kommer till hur mycket resurser, mätt som andel av BNP, som läggs på vården. Samma OECD-data visar att bara fyra EU-länder har fler praktiserande läkare per invånare och att bara Tyskland har fler praktiserande sjuksköterskor. Det skriver Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi och forskare Ratio, på DI debatt tillsammans med Kajsa Dovstad, och föreslår ett välkomnande av fler privata vårdgivare för att möta problemen.

Läs debattartikeln här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578