Sök

Mårten Blix ny forskare på Ratio

Nyheter

Nationalekonomen Mårten Blix forskar om bland annat hur digitaliseringen påverkar ekonomin, välfärdstjänster och arbetsmarknaden. Sedan årsskiftet är han knuten till Ratio.

Hur är Sveriges anpassningsförmåga till digitaliseringen och vad betyder det för samhället? Vilka är faktorerna som varit viktiga för näringslivets digitalisering? Det är några av de områden som Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi, försöker besvara i sin forskning.

Nu knyts han till forskningsinstitutet Ratio där han ska förlägga en del av sin forskningstid.

– På Ratio är mycket av forskningen tvärvetenskaplig och jag är övertygad om att det är bra. I min forskning ser jag tydligt att digitaliseringen påverkar hela samhället och att det behövs olika perspektiv för att bättre förstå utvecklingen, säger Mårten Blix.

Blix forskningsintresse utgår i stor utsträckning från hur digitaliseringen påverkar olika delar av samhället. I den vetenskapliga artikeln ”Al and Future Skills in the Labour Market” (Rethinking Law, 2019) skriver han om hur en åldrande befolkning och den dåliga matchningen på arbetsmarknaden kan innebära att automatiseringen av arbetsuppgifter kan accelereras. I den nya boken Privatizing Welfare Services (Oxford University Press, 2021), som är skriven tillsammans med professor Henrik Jordahl, är det i stället välfärdstjänsterna som står i fokus. I denna bok diskuterar de båda nationalekonomerna med hjälp av en empirisk genomgång bland annat hur man kan balansera rättvisa med effektivitet. Finansiella tjänster och fintech är ett annat forskningsområde för Mårten Blix, senast i rapporten ”Nya sätt att betala – Nyttor, risker och hinder.”

Mårten Blix disputerade i nationalekonomi vid Stockholms universitet 1997 och har en gedigen erfarenhet av såväl forsknings- som annat utredningsarbete. Blix har bland annat varit verksam som forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN), liksom haft olika chefspositioner på Riksbanken och Finansdepartementet, och varit expert vid Europeiska centralbanken (ECB).

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578