Sök

Martin Björklund ny forskningsassistent

Nyheter

Martin Björklund är ny forskningsassistent inom Ratios arbetsmarknadsprogram. Martin har en master i statsvetenskap från Stockholms universitet och kommer närmast från en tjänst på Klarna.

Martin är ett nygammalt ansikte på Ratio. Vårterminen 2019 gjorde han, som en del av sin utbildning, praktik på Ratio och arbetade då bland annat med forskning som resulterade i följande artikel i Ekonomisk debatt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578