Sök

“Matchning” inte problemet

Nyheter
Företagandets villkor, Jonas Milton, Kompetens, Kompetensförsörjning, Matchning, Nils Karlson

Forskningsinstitutet Ratio konstaterar i en nypublicerad studie att kompetensbristen hos företag inte i första hand är fråga om ett kortsiktigt matchningsproblem. Orsaken är snarare att svenska utbildningar inte motsvarar näringslivets behov.

Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren för svenska företag. Det visar flera undersökningar. Samtidigt råder stor arbetslöshet, främst bland ungdomar.

Forskningsinstitutet Ratio konstaterar i en nypublicerad studie att det inte i första hand är fråga om ett kortsiktigt matchningsproblem. Orsaken är snarare att svenska utbildningar inte uppfyller näringslivets behov avseende kvalitet och relevans. Det finns också problem med effektiviteten i utbildning, vilket fått till följd att etableringsåldern för en årskull har stigit till 29 år. Problemen finns inom såväl gymnasieutbildning som högskola och universitet.

Detta leder till stora svårigheter för många svenska företag. Många unga är dåligt förberedda inför yrkeslivet, både när det gäller faktiska kunskaper och erfarenheter, men också beträffande de mjuka kunskaperna.

– En större samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och företagen måste till, på alla nivåer. Stärkt kompetens är också ett ansvar för näringslivet, säger Nils Karlson, docent och VD på Ratio.

I Almedalen diskuterade en stor panel bristerna i kompetensförsörjningen och vilka konsekvenser det får för företagens utvecklingskraft. Panelen bestod av bl a Ibrahim Baylan, riksdagsledamot (S), Tomas Tobé, riksdagsledamot (M), Anders Ferbe, ordf IF Metall, Åsa Jackson, personaldirektör ABB Sverige, Anna-Lena Bohm, VD Uniguide, Anna Ekström, GD skolverket, Pia Enochsson, GD Yrkeshögskolan, Håkan Sörman, VD SKL och Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd (M), samt ett stort antal representanter för de 21 arbetsgivarförbund som deltagit i studien. Däribland märktes Jonas Milton, Almega, Katarina Novak, SLA, Dag Klackenberg, Svensk Handel, Lena-Liisa Tengblad, Grafiska företagen, Peter Jeppsson, Transportgruppen och Eva Östling-Ollén, Visita.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578