Sök

Matchning nyckeln till kompetenslåset

Nyheter
Almedalen, Almedalen 2017, Arbetsmarknad, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning

Matchning nyckeln till kompetenslåset – Dagens industri

Dagens industri hänvisar till kompetenspusslet i en artikel om matchning på arbetsmarknaden:

Matchningsproblem är ett relativt nytt begrepp när man pratar om arbetsmarknaden. 2016 tillsatte regeringen en särskild utredare som skulle analysera hur staten och Arbetsförmedlingen kan ta itu med problemet. Trots att högskolesystemet har byggts ut och allt fler har en eftergymnasial utbildning upplever arbetsgivare att det är svårt att hitta kompetent arbetskraft.

I april slog näringslivets forskningsinstitut Ratio fast att kompetensbrist och matchningsproblem är i dag det största tillväxthindret.
Matchningsproblemen berör även den offentliga sektorn. Där är behovet störst av lärare, socionomer och sjuksköterskor, i synnerhet de med specialistkompetens.

”I grund och botten beror de här problemen på att vi är mitt i en högkonjunktur och har en positiv, dynamisk arbetsmarknad där fler arbeten tillkommer. Men de förändras och utvecklas, och det gör även kraven. Digitaliseringen är påtaglig i alla arbetsgrupper. Bristen på rätt kompetens hämmar den ekonomiska tillväxten”, säger Eva Nordmark, ordförande på TCO.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578