Sök

Mattias Lundbäck är ny medarbetare

Nyheter
Företagandets villkor, Mattias Lundbäck, Sjukvård, Socialpolitik, Välfärd, Vård och omsorg

Mattias Lundbäck har knutits som forskare till Ratio.

Mattias Lunbäck är ekonomiedoktor (nationalekonomi, Lunds Universitet, 2000) med avhandlingen ”Asymmetric information and the production of health”, som behandlar styrning och reglering av sjukvårdsproducenter, samt läkemedelsprissättning.

Mattias kommer främst att forska om socialpolitik och arbetsmarknadsfrågor. Han kommer närmast från regeringskansliet, där han var politiskt sakkunnig för socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Mattias har tidigare också varit ledarskribent på Svenska Dagbladet, samt handläggare i socialpolitiska frågor vid Riksdagen.

Mattias driver bloggen Den hälsosamme ekonomisten.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578