Mattias Lundbäck är ny medarbetare


Typ: Aktuellt
2010-11-15

Mattias Lundbäck har knutits som forskare till Ratio.

Mattias Lunbäck är ekonomiedoktor (nationalekonomi, Lunds Universitet, 2000) med avhandlingen ”Asymmetric information and the production of health”, som behandlar styrning och reglering av sjukvårdsproducenter, samt läkemedelsprissättning.

Mattias kommer främst att forska om socialpolitik och arbetsmarknadsfrågor. Han kommer närmast från regeringskansliet, där han var politiskt sakkunnig för socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Mattias har tidigare också varit ledarskribent på Svenska Dagbladet, samt handläggare i socialpolitiska frågor vid Riksdagen.

Mattias driver bloggen Den hälsosamme ekonomisten.