Sök

Mattias Lundbäck: ny analytiker på SKL

Nyheter
Företagandets villkor, Mattias Lundbäck

Ratios medarbetare Mattias Lundbäck började nyligen att arbeta som analytiker och handläggare på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Mattias kommer där att ha ett särskilt ansvar för ersättningssystem

Inriktningen mot sjukvårdens styrsystem ligger nära Mattias Lundbäcks forskning på Ratio och arbete på Dagens Industri. Två arbeten han även fortsättningsvis kommer att ägna sig åt.

Kollegorna på Ratio önskar Mattias varmt lycka till och är övertygade om att insikterna från andra arbetsplatser kommer att göra hans forskning än mer intressant.

Läs mer (

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578