Sök

Mattias lundbäck om ideella organisationer i välfärden

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Mattias Lundbäck, välfärdstjänster

Mattias Lundbäck, nationalekonom och välfärdsforskare på Ratio, medverkar den 18 januari 9.00-10.15 i ett seminarium om ideella organisationer i välfärden. Sektor 3 arrangerar.

Få sociala entreprenörer i välfärden – systemfel eller otur?

Det är rubriken på ett seminarium om ideella organisationer i välfärden där Mattias Lundbäck, ekon dr och välfärdsforskare på Ratio, medverkar tillsammans med två andra forskare: Karl Palmås, docent, entreprenörskap & samhällsförändring, Chalmers tekniska högskola, och Jonas Vlachos, docent, nationalekonomi, Stockholms Universitet.

Mattias Lundbäck har bl a genomfört en forskningsbaserad studie om idéburna organisationer inom välfärdssektorn. Studien går att ladda ned här.

Seminariet hålls den 18 januari, kl 9-10.15. Mer om seminariet går att läsa här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578