Sök

Mattias Lundbäck vård- och omsorgsexpert i DI

Nyheter
Företagandets villkor, Mattias Lundbäck

Dagens Industri startar nya branschsajter under namnet Di Agenda. Ek dr Mattias Lundbäck, Ratio, är redaktör och ansvarig för sektionen om vård och omsorg.

Sajterna riktar sig till avgränsade målgrupper med djupare intresse – och kunskaper – inom de olika sektionerna. Övriga sektioner är utrikeshandel och energi.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578