Mattias Stålnacke praktikant hos Ratio


Typ: Aktuellt
2013-09-02

Mattias Stålnacke är under hösten praktikant på Ratio. Mattias läser vid Uppsala universitet och blir pol kand i vår.

Mattias Stålnacke handleds av två seniora forskare på Ratio, ekon dr Martin Korpi (ekonomhistoriker) och ekon dr Robert Demir (företagsekonom).

Ratio erbjuder uppsatshandledning och praktikplatser inom programmet Unga Forskare, kopplat till pågående forskningsprojekt. Det är en möjlighet för studenter att få praktisk erfarenhet i en kreativ och krävande forskarmiljö.

Vill du veta mer om praktikplatser eller programmet Unga forskare, ta kontakt med Christian Sandström, christian.sandstrom@ratio.se