Sök

Alex Coad

Associerad forskare

Medarbetare

Alexander Coad är associerad forskare till Ratio, läs mer om hans forskning här.

Alex Coad, associerad-forskare, Entreprenörskap, High-growth firms, Tillväxt

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578