Anna Jenkins är associerad forskare till Ratio, läs mer om hennes forskning här.