Sök

Anna Linder

Kontors- och evenemangsansvarig

Medarbetare

Anna Linder har en kandidatexamen i Film & TV-produktion men är även utbildad inom projektorganisation. Hon ansvarar för kontoret och evenemang på Ratio. Hon är vikarie för Karl Hatt.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578