Bengt Söderlund disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2019 och är associerad till Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Han är postdok vid Nationalekonomiska institutionen, University of Virginia.