Sök

Bengt Söderlund

Associerad forskare

Medarbetare

Bengt Söderlund disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2019 och är associerad till Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Han är postdok vid Nationalekonomiska institutionen, University of Virginia.

associerad-forskare, Bengt Söderlund, Handelshögskolan Stockholm, Handelspolitik, Internationell handel, Kina, Nationalekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578