Sök

Bengt Söderlund

Associerad forskare

Associerad forskare

Söderlunds forskning i nyckelord: ekonomisk geografi, handelskostnader, Internationel handel

Bengt Söderlund disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2019 och är associerad till Ratio. Han är forskare vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Mer om Söderlund och hans forskning kan läsas här.

associerad-forskare, Bengt Söderlund, Handelshögskolan Stockholm, Handelspolitik, Internationell handel, Kina, Nationalekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578