Sök

Christina Öberg

Professor

Medarbetare

Öbergs forskning i nyckelord: delningsekonomi, digitalisering, fusioner & förvärv, innovation, nätverk

Christina Öberg är professor i marknadsföring vid Karlstad universitet. Hon är även knuten till forskningsinstitutet Ratio.

Öberg forskar bland annat om fusioner och förvärv, delningsekonomin, innovation och nätverk.

Öbergs forskning i nyckelbegrepp: Innovation, fusioner & förvärv, nätverk, delningsekonomi, digitalisering
Christina Öberg, Företagsekonomi, Örebro universitet

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578