Sök

Christina Öberg

Professor

Medarbetare

Öbergs forskning i nyckelord: delningsekonomi, digitalisering, fusioner och förvärv, innovation, nätverk

Christina Öberg är professor i marknadsföring vid Karlstad universitet, och knuten till forskningsinstitutet Ratio.

Öberg forskar bland annat om fusioner och förvärv, delningsekonomin, innovation och nätverk.

Christina Öberg, Företagsekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578