Typ: Professor

Professor Christina Öberg forskar om marknadsföring vid Örebro universitet. Hon är även knuten till forskningsinstitutet Ratio.

Öbergs forskning i nyckelbegrepp: Innovation, fusioner & förvärv, nätverk, delningsekonomi, digitalisering

Kontaktuppgifter