Sök

Elias Collin

Associerad forskare

Associerad forskare

Elias Collin är doktorand i företagsekonomi vid Lunds universitet och associerad till Ratio där han tidigare också har varit forskningsassistent.

På LU ingår Elias i en forskargrupp som studerar vad som kallas entreprenörskapsindustrin och syftar på varor, tjänster och utbildningar som syftar till att stimulera och förbättra entreprenörskap hos deltagarna. Inom det här fältet är han särskilt intresserad av hur producenter av dessa varor och tjänster motiverar sina beslut. 

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578