Typ: Praktikant

Emmi-Lie har en kandidatexamen i historia och studerar nu en mastersexamen i nationalekonomi vid Lunds universitet. Hon gör praktik på Ratio vårterminen 2021.

Kontaktuppgifter