Sök

Erik Engberg

Doktorand

Medarbetare

Engbergs forskning i nyckelord: arbetsmarknad, artificiell intelligens, tjänstefiering

Erik Engberg är doktorand i nationalekonomi vid Ratio och Örebro Universitet. Erik doktorerar inom ramen för ett projekt om om teknisk utveckling, globalisering och arbetsmarknaden, med fokus på tjänster.

Han är även knuten till forskarnätverket AI-Econ Lab.

Arbetsmarknad, Financing of Innovations, Globalisering, Nationalekonomi, Örebro universitet, Teknisk utveckling

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578