Typ: Doktorand

Erik Engberg är doktorand i nationalekonomi vid Ratio och Örebro Universitet. Engberg doktorerar inom ramen för ett projekt om om teknisk utveckling, globalisering och arbetsmarknaden, med fokus på tjänster.

Engbergs forskning i nyckelbegrepp: artificiell intelligens, arbetsmarknad, tjänstefiering

Kontaktuppgifter