Ekon dr Eva Uddén Sonnegård forskar på Ratio om arbetsmarknadsfrågor. Hon studerar bland annat lagen om anställningsskydd, produktivitet och lönebildning.

Hon har tidigare verkat vid Handelshögskolan i Stockholm och på Stockholms universitet. Samt arbetat vid OECD-delegationen i Paris, på och Sveriges riksbank. Uddén Sonnegård var också statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet 2006-2010.

Kontaktuppgifter