Sök

Eva Uddén Sonnegård

Ekonomie doktor

Medarbetare

Sonnegårds forskning i nyckelord: Anställningsskydd, arbetsmarknad

Ekon dr Eva Uddén Sonnegårdforskar på Ratio om arbetsmarknadsfrågor. Hon studerar bland annat lagen om anställningsskydd, produktivitet och lönebildning.

Hon har tidigare verkat vid Handelshögskolan i Stockholm och på Stockholms universitet, samt arbetat vid OECD-delegationen i Paris, och Sveriges riksbank. Eva var statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet 2006 till 2010.

Anställningsskydd, Arbetsmarknad, Eva Uddén Sonnegård, Nationalekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578