Sök

Eva Uddén Sonnegård

Ekonomie doktor

Medarbetare

Sonnegårds forskning i nyckelord: Anställningsskydd, arbetsmarknad

Ekon drEva Uddén Sonnegårdforskar på Ratio om arbetsmarknadsfrågor. Hon studerar bland annat lagen om anställningsskydd, produktivitet och lönebildning.

Hon har tidigare verkat vid Handelshögskolan i Stockholm och på Stockholms universitet. Samt arbetat vid OECD-delegationen i Paris, och Sveriges riksbank. Uddén Sonnegård var också statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet 2006-2010.

Anställningsskydd, Arbetsmarknad, Eva Uddén Sonnegård, Nationalekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578