Typ: Praktikant

Evan Shokor är praktikant på Ratio under höstterminen 2021. Han läser nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Kontaktuppgifter