Jur dr Hanna Almlöf disputerade 2014 med avhandlingen ”Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet”. Hanna forskar inom programmet ”Financing of Innovations”.

Kontaktuppgifter