Sök

Jacob Lundberg

Associerad forskare

Associerad forskare

Lundbergs forskning i nyckelord: offentlig ekonomi, pensioner, skatter

Jacob Lundberg är filosofie dr i nationalekonomi. Han disputerade 2017 på Uppsala universitet med avhandlingen Essays on Income Taxation and Wealth Inequality. Lundberg arbetar till vardags som chefsekonom på tankesmedjan Timbro och är associerad forskare vid Ratio.

Arbetsmarknad, Jacob Lundberg, Skatter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578