Sök

Jacob Lundberg

Associerad forskare

Medarbetare

Lundbergs forskning i nyckelord: dynamiska effekter, offentlig ekonomi, skatter

Jacob Lundberg är doktor i nationalekonom. Han disputerade 2017 på Uppsala universitet med avhandlingen Essays on Income Taxation and Wealth Inequality. Jacob Lundberg är på deltid knuten till Ratios program för arbetsmarknadsforskning och arbetar till vardags på tankesmedjan Timbro.

Arbetsmarknad, Jacob Lundberg, Skatter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578