Typ: Professor

Professor Karl Wennbergs forskning behandlar entreprenörskap, regional utveckling och organisering i nya och små företag. Han söker att kommunicera de teoretiska, praktiska och politiska implikationerna av sin forskning i ett stort antal artiklar, böcker, fallstudier, offentliga policydokument och genom att delta i den offentliga debatten.

Wennbergs forskning i nyckelord: entreprenörskap, branschdynamik, tillväxt, mångfald i arbetslivet