Sök

Karl Wennberg

Professor

Medarbetare

Wennbergs forskning i nyckelord: branschdynamik, entreprenörskap, mångfald i arbetslivet, tillväxt

Karl Wennberg är professor i företagsekonomi.

Karls forskning behandlar entreprenörskap, regional utveckling och organisering i nya och små företag. Han söker att kommunicera de teoretiska, praktiska och politiska implikationerna av sin forskning i ett stort antal artiklar, böcker, fallstudier, offentliga policydokument och genom att delta i den offentliga debatten.

Affärsänglar, Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Entreprenörskap, High-growth firms, Innovation, Karl Wennberg, Nya företag, Regional utveckling, Småföretag, Spillovers, Spin-offs, Tillväxt

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578