Typ: Docent

Docent Kristina Nyström studerar näringslivsdynamik i form av nyetablering och nedläggning av företag. Forskningen har ett regionalt och/eller institutionellt perspektiv. I vilka branscher och regioner föds och dör företag? Hur påverkar institutionella förutsättningar, i form av exempelvis regler, entreprenörskap och företagande?

Kristinas forskning omfattar följande teman:

  • Företagsdynamik i form av nyetablering, expansion, kontraktion och nedläggning av företag.
  • Näringslivsomvandling och dynamik ur industriellt och regionalt perspektiv.
  • Institutionella aspekter av entreprenörskap och företagsdynamik.
Nyströms forskning i nyckelord: entreprenörskap, näringslivsomvandling, företagsdynamik, regional ekonomi, institutionell ekonomi