Sök

Kristina Nyström

Professor

Medarbetare

Nyströms forskning i nyckelord: entreprenörskap, företagsdynamik, institutionell ekonomi, näringslivsomvandling, regional ekonomi

Professor Kristina Nyström studerar näringslivsdynamik i form av nyetablering och nedläggning av företag. Forskningen har ett regionalt och/eller institutionellt perspektiv. Hur påverkar institutionella förutsättningar, i form av exempelvis regler, entreprenörskap och företagande? Forskningen handlar även om entreprenörskapets betydelse på arbetsmarknaden samt rekrytering och kompetensbrist.

Kristinas forskning omfattar följande teman:
• Företagsdynamik i form av nyetablering, expansion, kontraktion och nedläggning av företag.
• Näringslivsomvandling och dynamik ur industriellt och regionalt perspektiv.
• Institutionella aspekter av entreprenörskap och företagsdynamik
• Arbetskraftsdynamik och anställningar i nyetablerade och nedlagda företag
• Rekrytering av kompetens i ett regionalt perspektiv

Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Egenföretagande, Entreprenörskap, Företag, Institutionell ekonomi, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kristina Nyström, Regional utveckling, Regleringar

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578