Typ: Praktikant

Kristine Wilson är praktikant på Ratio under höstterminen 2021. Hon studerar vid Stockholms universitet och har sedan tidigare en examen i nationalekonomi från Oxfords universitet.

Kontaktuppgifter