Sök

Kristoffer Sundström

Associerad forskare

Associerad forskare

Kristoffer Sundström är doktorand i nationalekonomi vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet. Han är även associerad forskare vid Ratio.

associerad-forskare, Kristoffer Sundström, Nationalekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578