Typ: Praktikant

Lukas Ma är höstterminen 2020 praktikant hos Ratio. Lukas har läst nationalekonomi och ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Göteborg.

Kontaktuppgifter