Sök

Magnus Söderberg

Professor

Medarbetare

Söderbergs forskning i nyckelord: avfall, ekonometri, energi, experiment, miljö

Professor Magnus Söderberg är knuten till Griffith University och dess forskningscenter Applied Energy Economics and Policy Research. Han är vid Ratio främst verksam som miljöekonom.

Magnus Söderberg, Miljöekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578