Sök

Magnus Söderberg

Professor

Medarbetare

Söderbergs forskning i nyckelord: avfall, ekonometri, energi, experiment, miljö

Professor Magnus Söderberg är knuten till Högskolan i Halmstad och dess akademi för företagande, innovation och hållbarhet. Han är vid Ratio även verksam i ett projekt inom miljöekonomi med finansiering från Formas.

Han var tidigare vid Syddansk universitet och föreståndare för Energy Management Research Centre (EMC).

Magnus Söderberg, Miljöekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578