Sök

Mark Granberg

Filosofie doktor

Medarbetare

Granbergs forskning i nyckelord: arbetsmarknad, diskriminering, experimentell ekonomi, mikroekonomi, teknologisk utveckling

Mark Granberg är postdoc i nationalekonomi kopplad till AI-Econ Lab. Han avlade sin doktorsexamen 2022 vid Linköpings Universitet. I tidigare forskning använde Mark fältexperiment för att studera diskriminering i anställningsprocessen. Han har även studerat effekterna av ekonomisk osäkerhet på arbetslöshetsflöden.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578