Sök

Mårten Blix

Filosofie doktor

Medarbetare

Blixs forskning i nyckelord: digital vård, digitalisering, fintech, privatisering, välfärd

Mårten Blix är fil dr i nationalekonomi. Han forskar främst inom hur digitaliseringen påverkar välfärden och samhället. Han har bland annat skrivet studier om digital vård och så kallade nätläkartjänster. Inom strukturomvandling forskar han även på arbetsmarknadseffekter av automatisering och framväxten av svensk fintech. Han nyligen publicerat två böcker: Digitalization, Immigration and the Welfare State(Edward Elgar) och Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment(Oxford University Press).

Han har tidigare arbetat vid Sveriges Riksbank, Närings- och Finansdepartementet. Han har även varit expert vid Europeiska Centralbanken i Frankfurt samt varit sekreterare i Framtidskommissionen. Tidigare har Mårten forskat vid Institutet för Näringslivsforskning.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578