Sök

Martin Björklund

Doktorand

Medarbetare

Björklunds forskning i nyckelord: byggnader, energieffektivisering, EU-policy, policyprocessen, politisk påverkan

Martin Björklund är doktorand i statsvetenskap vid Ratio och Linköpings universitet. Han doktorerar inom ett forskningsprojekt som undersöker intressen, påverkan och beslut i EU inom policy för energieffektivisering av byggnader. Martin är tidigare forskningsassistent inom Ratios arbetsmarknadsprogram.

Martin Björklund

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578