Sök

Martin Björklund

Forskningsassistent

Medarbetare

Björklunds forskning i nyckelord: informella kontrakt, kollektivavtal, medarbetaravtal

Martin Björklund är forskningsassistent inom Ratios arbetsmarknadsprogram. Han har en master i statsvetenskap från Stockholms universitet.

Martin Björklund

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578