Sök

Miriam Öfverberg

Forskningsassistent

Medarbetare

Miriam Öfverberg jobbar som forskningsassistent inom arbetsmarknadsprogrammet på Ratio. Hon har en masterexamen och fil. kand i statskunskap vid Uppsala universitet. Tidigare har hon arbetat som handläggare av korttidsstödet på Tillväxtverket. Närmast kommer hon från Statskontoret där hon gjorde sin praktik under höstterminen 2022.   

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578