Sök

Nelly Åkesson

Praktikant

Medarbetare

I nuläget befinner sig Nelly på sin sista termin av en Ekonomie kandidatexamen i Nationalekonomi vid Lunds Universitet. Hon fortsätter sedan på samma spår med planer om att påbörja en master i Nationalekonomi till hösten.

Intresseområden: makroekonomi, tillväxt, handel, konkurrens

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578